O que sabemos facer

Investigar, analizar, planificar

INVESTIGAR, ANALIZAR, PLANIFICAR, FORMAR

Deseñar

DESEÑAR, COORDINAR, PRODUCIR, COMUNICAR

Conectar

DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DIXITAL


proxectos curiosos, feitos con mimo,

ao servizo da comunidade