Crónica do Porto: tecendo lazos culturais

A comunidade do Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural que promovemos na USC xunto a compañeiras de profesión como O Cable Inglés ou Vamos Scotland realizamos unha viaxe a Porto na que coñecimos as mellores prácticas e *s axentes culturais de referencia de Portugal.

Xa está dispoñible no blog do Curso a crónica desta experiencia tan inspiradora: http://edu.xestioncultural.com/2016/05/cronica-do-porto/

#XesticultorasEnPorto‬ #‎aprendercompartindo‬

Comments (3):

  • Seguimos tecendo lazos culturais con Portugal | BenCuriosa

    […] outra lúdica, de convivencia e amizade cos nosos colegas do sur. Unha boa mostra foi o programa e a experiencia de 2016, cando visitamos  Guimarães, São João da Madeira e Porto, na Rexión Norte de […]

  • Seguimos tecendo lazos culturais con Portugal | BenCuriosa

    […] lúdica, de convivencia e amizade cos nosos colegas do sur. Unha boa mostra foi tamén o programa e a experiencia de 2016, cando visitamos  Guimarães, São João da Madeira e Porto, na Rexión Norte de […]

  • Seguimos tejiendo lazos culturales con Portugal | BenCuriosa

    […] de convivencia y amistad con nuestros colegas del sur. Una buena muestra fue también el programa y la experiencia de 2016, cuando visitamos  Guimarães, São João da Madeira y Porto, en la Región Norte de […]

Subir