Acompañamento estratéxico

Estratexia Dixital en Bibliotecas

Procesos de diagnose, reflexión e acción estratéxica sobre os retos da transición dixital nas bibliotecas con vocación comunitaria e de proximidade.

Desde fai anos, as bibliotecas veñen realizando grandes esforzos por adaptar os seus servizos e actividades ás novas demandas sociais, tamén as derivadas da transición dixital da sociedade.

Para axudalas, desde o equipo de BenCuriosa deseñamos unha metodoloxía propia que busca ir máis aló das consultorías externas que conclúen coa entrega dun informe, moitas veces abrumador. Buscamos, pola contra, activar procesos de reflexión-aprendizaxe máis graduais, nos que acompañar ao equipo da entidade con información de utilidade e propostas de mellora sostibles, tendo en conta a realidade dos recursos dispoñibles nas bibliotecas de proximidade.

Abordamos as diferentes dimensións da transformación dixital das organización culturais e socioeducativas de proximidade:

  • Dixitalización, infraestruturas, dispositivos e ferramentas.
  • Competencias dixitais.
  • Cultura organizacional en rede.
  • Comunidade e públicos, prácticas dixitais e barreiras de acceso.
  • Oferta de servizos e actividades con clave dixital.
  • Presenza dixital da organización.

 

Estes ámbitos son, así mesmo, a proposta integral coa que BenCuriosa busca ofrecer unha guía secuencial para fragmentar un problema complexo, como é a transición dixital, facéndoo máis abordable.

Un reto transversal das bibliotecas, que lles permita transitar cara un mellor equilibrio entre a súa estratexia presencial e virtual.

 

Analizamos, propoñemos e podemos acompañar tamén a implementación das melloras máis adecuadas en infraestrutura, oferta e servizos dixitais, incluídas tamén as accións para a inclusión, capacitación e empoderamento dixital da cidadanía. Sen esquecer os novos modelos dixitais e híbridos de participación e mediación cultural.

Trátase de co-deseñar unha estratexia dixital á medida dos recursos e obxectivos globais das bibliotecas, sostible no tempo e que conecte coas persoas usuarias.
 

Do proxecto á práctica

En BenCuriosa acompañamos tamén a implementación práctica de melloras e novas accións arredor da estratexia, presenza web e comunicación dixital das entidades.

A modo de exemplo, abordamos: re-deseños da estrutura de información e contidos dixitais da entidade, visitas virtuais a coleccións permanentes ou exposicións temporais, melloras na accesibilidade e inclusión, xeración de contidos dixitais en novas plataformas e redes, plans de públicos ou de comunicación dixital. Temos tamén ampla experiencia na elaboración de memorias técnicas para convocatorias de todo tipo. 

Traballamos con:

Bibliotecas Municipais da Coruña

Cando?

Activo desde 2021.

Sitio Web:

Queres que falemos sobre este proxecto?

Tanto se tes interese por saber máis sobre calquera detalle deste proxecto,
como se desde a túa entidade queredes coñocer as posibilidades de desenvolver proxectos similares,
consúltanos sen compromiso!

Subir