Política de privacidade

 

 1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de www.bencuriosa.gal é ALMEIRO S. COOP. GALEGA, con CIF número F 70.600.135 e enderezo a estes efectos en Avda. Fisterra 237, 1º Izqda., 15.142, Arteixo (A Coruña), con correo electrónico de contacto: rgpd@bencuriosa.gal
  .
 2. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de ALMEIRO S. COOP. GALEGA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.
  .
 3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de ALMEIRO S. COOP. GALEGA, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.
  .
  ALMEIRO S. COOP. GALEGA cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.
  .
  ALMEIRO S. COOP. GALEGA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).
  .
  No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.
  .
  ALMEIRO S. COOP. GALEGA como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.
  .
  ALMEIRO S. COOP. GALEGA garante que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente. Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que ALMEIRO S. COOP. GALEGA pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento. En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección rgpd@bencuriosa.gal

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable

  ALMEIRO S. COOP. GALEGA

  Finalidade Xestión de comunicacións comerciais ou consultas
  Lexitimación Comunicacións solicitadas por USUARIO
  Destinatarios Non realiza cesións de datos a terceiros
  Dereitos Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade  dos datos aportados, como se indica na información adicional.
   

  INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

  Responsable

  ¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

  Identidade:  ALMEIRO S. COOP. GALEGA

  Domicilio Social: Avda. Fisterra 237, 1º Izqda., 15.142, Arteixo (A Coruña).

  E-mail: rgpd@bencuriosa.gal

  Finalidade ¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

  En ALMEIRO S. COOP. GALEGA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.

  Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

  ¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

  Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

  Lexitimación A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a ALMEIRO S. COOP. GALEGA
  Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

  ALMEIRO S. COOP. GALEGA non realiza cesións de datos a terceiros salvo ás Administracións públicas e ás que sexa obrigado por lei.

  Dereitos O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados,  según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou o correo electrónico rgpd@bencuriosa.gal Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.
Subir