Creación audiovisual

Nome

Obradoiro de creación audiovisual

Lugar de celebración

Vimianzo

Entidades participantes

Ademais de persoas vinculadas a estas entidades, no obradoiro participaron profesionais vinculados ao Concello de Vimianzo.

Axente creativo responsable

Merenda Creativa

Descrición

Este obradoiro de videocreación consiste nunha introdución práctica ao mundo audiovisual a través de diversas dinámicas e exercicios, mediante os que se traballan as diferentes fases da creación audiovisual. O obxectivo é que as persoas participantes poidan xerar o seu propio contido e difundilo a través das plataformas dixitais  (redes sociais, web, YouTube,…)  que empregan habitualmente.

Este obradoiro está pensando para un perfil xeral, pero é de maior interese para persoas con proxectos que compartir  e, en xeral, para calquera entidade que desexe difundir a súa misión, identidade ou traballos. 

Os contidos a desenvolver ofrécense a través dunhas presentacións explicativas e vídeos complementarios, áxiles e didácticos, que se irán publicando segundo avance o curso.  A cada un destes temas corresponderanlles un ou varios exercicios prácticos, orientados ao desenvolvemento do vídeo final.

Colabora