facemos

Investigar, analizar, planificar, formar

Desenvolvemos iniciativas para a xeración e intercambio de coñecemento no eido cultural e creativo, especialmente arredor da xestión cultural. Tecemos tamén redes de colaboración e conexión profesional, co ánimo de xerar comunidade e de impulsar o noso sector.

Como consultora identificámonos cos valores da artesanía, do traballo rigoroso, ben feito e axustado ás necesidades do cliente. Queremos que as nosas investigacións, plans e procesos de intervención produzan coñecemento útil, aplicado á mellora social e compartido con todos os axentes afectados.

 

Que sabemos facer?
 • Estudos e informes sobre o sector cultural,
 • Plans estratéxicos en cultura,
 • Avaliación e deseño de políticas culturais,
 • Titorización e asesoramento de proxectos culturais,
 • Procesos e xornadas de reflexión e análise colaborativa con profesionais da cultura, asociacións sectoriais, empresas e entidades públicas,
 • Promoción de vínculos internacionais e proxección exterior do sector cultural,
 • Coordinación de publicacións especializadas en xestión cultural,
 • Programas formativos en:
  • Xestión Cultural,
  • Políticas culturais,
  • Economía da cultura,
  • Turismo cultural,
  • Sociocultura e participación cidadá,
  • Industrias culturais e creativas,
  • Marketing cultural e públicos,
  • Financiamento de proxectos creativos,
  • Estratexias culturais para o rural.

 

Exemplos de traballos