facemos

Deseñar, coordinar, producir, comunicar

Motívannos aquelas programacións e proxectos culturais que achegan un plus de innovación e que responden a necesidades sentidas (sociais, educativas, territoriais, empresariais). Os nosos proxectos están sustentados nun diagnóstico, implican aos destinatarios no seu deseño e perseguen un impacto medible, sometido a avaliación.

 

Que sabemos facer?
  • Actividades de divulgación do coñecemento,
  • Eventos, feiras e espazos de encontro para profesionais da cultura, empresas creativas, tecido asociativo, entidades públicas e persoas inquedas,
  • Programacións ao servizo da cohesión social e da dinamización territorial,
  • Proxectos de desenvolvemento territorial sustentados en cultura, turismo e creatividade social,
  • Liñas de traballo en Economía e Cultura, de cooperación entre axentes culturais e empresas doutros sectores,
  • Proxectos culturais a medida para empresas e organizacións,
  • Servizos de coordinación, produción e comunicación.

Exemplos de traballos