facemos

Divulgar e promover a cultura dixital

Espacios de creación digital

En BenCuriosa contamos cunha liña especializada na divulgación da cultura dixital, entendida de xeito amplo como todas aquelas novas prácticas culturais e creativas que se desenvolven a partir do uso e difusión das TIC. Interésannos especialmente os proxectos onde a dimensión dixital facilita a transmisión de coñecementos e valores, así como todas aquelas iniciativas que permitan reflexionar e desenvolver un uso crítico e en positivo da tecnoloxía.

Cando traballamos con entidades, as posibilidades que nos ofrece a esfera dixital están sempre ao servizo dos fins dos seus proxectos, axustándose tamén a un uso sostible a medio-longo prazo para as persoas destinatarias e para o equipo humano da organización. Non cremos polo tanto na utilización da tecnoloxía sen máis, como elemento efémero e superficial de mercadotecnia.

 

Que sabemos facer?
  • Creamos espazos de encontro que permitan conectar a persoas interesadas na cultura dixital, no uso creativo da tecnoloxía e no emprendemento de proxectos innovadores,
  • Deseñamos un amplo abano de charlas e obradoiros sobre cultura dixital,
  • Desenvolvemos iniciativas para acompañar a servizos públicos e entidades privadas ante os retos dunha nova cidadanía dixital e contra a fenda tecnolóxica,
  • Ofrecemos servizos de consultoría e comunicación dixital, que permitan a todo tipo de entidades incorporar ou mellorar a dimensión dixital nos seus proxectos culturais, sociais, patrimoniais ou educativos.

Exemplos de traballos