facemos

Investigar, analizar, planificar

Como consultora identificámonos cos valores da artesanía, do traballo rigoroso, ben feito e axustado ás necesidades do cliente. Queremos que as nosas investigacións, plans e procesos de intervención produzan coñecemento útil, aplicado á mellora social e compartido con todos os axentes afectados.

Que sabemos facer?

  • Estudos e informes sobre o sector cultural,
  • Plans estratéxicos en cultura,
  • Avaliación e deseño de políticas culturais,
  • Proxectos de desenvolvemento territorial sustentados en cultura, turismo e creatividade social,
  • Titorización e asesoramento de proxectos culturais,
  • Coordinación de publicacións especializadas en xestión cultural.

 

Exemplos de traballos