facemos

Deseñar

Motívannos aquelas programacións culturais e artísticas que achegan un plus de innovación e que responden a necesidades sentidas (sociais, educativas, territoriais, empresariais). Os nosos proxectos están sustentados nun diagnóstico, implican aos destinatarios no seu deseño e perseguen un impacto medible, sometido a avaliación.

Que sabemos facer?

  • Programacións ao servizo da cohesión social e da dinamización territorial,
  • Actividades de divulgación do coñecemento,
  • Campañas de fomento de hábitos, prácticas e consumos culturais,
  • Proxectos culturais a medida para empresas e organizacións.

Exemplos de traballos